/Gotland/

/FAKTA GOTLAND/

Invånare: 57 300
Individer per km2: 18,25
Kommuner: 1
Webb: www.gotland.se
Industrier: Turism och mat
Kreativa näringar: hantverk, arkitektur, mat, besöksnäring
Generator Sveriges insats i regionen: deltagande i regionala strategimöten, arrangemang av seminarium under Almedalsveckan (länk), interna möten med Generator-nätverket, seminarieledare

 

/INTRO/

Gotland har en stark identitet som turistmål och mötesplats med kulturarv och hantverk i fokus. Att stärka upplevelsen, skapa bra förutsättningar för att stärka och utveckla sin position som populärt besöksmål kräver satsningar på utbildning, samverkan och nya initiativ. Arbetet sker på flera nivåer; från inventeringar av konsthantverkets betydelse och hur det marknadsförs och utbildning för framtidens kulturproducenter till förnyelse och komplettering av den klassiska historiska arkitekturen med moderna lösningar och delar.

 

/LÄS MER/

På Gotland samlas många kreativa krafter. På Högskolan på Gotland utbildas både speldesigners och arkeologer, på norra delen av ön skapar konstnären Stina Lindholm fantastiska konstverk i betong och under Medeltidsveckan fylls Visby av entusiaster med intresse för historia och kulturarv.

Bland de områden som prioriteras på Gotland finns hantverk, design, konstnärs- och kulturbaserade näringar. Regionens strategi för de kulturella och kreativa näringarna fokuserar på att utveckla rådgivning och andra supportfunktioner för den här målgruppen och därigenom utveckla nya och befintliga företag som kan utveckla produkter och tjänster som också stärker varumärket Gotland. De kulturella och kreativa näringarna är starkt förknippade med den positiva bilden av Gotland och har en stor utvecklingspotential, inte minst i samverkan med besöksnäringen.

Under 2011/2012 genomför Region Gotland ett antal insatser för att skapa en fungerande infrastruktur kring de prioriterade delbranscherna med fokus på de som har kommersiell potential, vill och kan utvecklas. Målet är att det efter projekttiden ska vara finnas ett antal organisationer till vilka nya och befintliga företag som vill utvecklas kan vända sig för att få rådgivning och stöd i affärsutvecklingen. Det handlar exempelvis om nyföretagarutbildning inom konstnärliga utbildningar, coaching, mentorskap och liknande. Efter projekttiden ska de åtgärder som anses viktigast för fortsatt utveckling vara definierade, finansierade och ha en organisatorisk hemvist hos någon av de näringslivsfrämjande organisationerna. Sammanfattningsvis satsar Gotland på att tillvarata den potential som finns och bedriva arbetet med dessa frågor som en naturlig del av utvecklingen på Gotland.

 

/GENERATOR SVERIGE PÅ GOTLAND/

På Gotland har Generator Sverige varit delaktig i utvecklingen av strategin för kulturella och kreativa näringar. Vi har även genomfört ett seminarium under Almedalsveckan på temat kreativa näringars betydelse för regional tillväxt, läs mer här. Dessutom har Generator Sverige haft ett internt strategimöte med representanter från hela landet i Visby under sommaren 2012.

Några av de organisationer vi samarbetar med utöver Region Gotland är ALMI och entreprenören Krister Dahlström.

 

/VÅRA KONTAKTPERSONER GOTLAND/

Magnus Larsson, ALMI

 

/LÄNKAR/

Högskolan på Gotlands samarbete med Japan

 

Cheap NFL Jerseys