Blogg

Pressmeddelande: Generator Sverige säger adjö

Sverige är ett av världens mest kreativa och innovativa länder. De kulturella och kreativa näringarna är en av de bidragande faktorerna till vår framskjutna position. Här har företag som Mackmyra Whisky, Spotify, Cirkus Cirkör med flera vuxit fram. De kulturella och kreativa näringarna tillskrivs allt större betydelse ur ett globalt perspektiv, när det handlar om att skapa förutsättningar för hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling. Creative Europe, ett av EUs nästa ramprogram, är skapat för att manifestera betydelsen av dessa näringar.

 

Sverige har arbetat med utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna i snart 15 år.  2010 grundades nätverket Generator Sverige med ambitionen att synliggöra, kompetensutveckla och samarbeta inom dessa näringar. Den årligt arrangerade Generatorkonferensen har varit en viktig mötesplats för lokala, regionala och nationella initiativ. I våras lanserades handboken “To Do” i Bryssel. Boken är fylld av bra och inspirerande metoder för utveckling av projekt och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.

 

Men nya tider kräver nya metoder. Därför föreslår nu styrelsen en nedläggning av föreningen i dess nuvarande form. Styrelsen och medlemmarna kommer fortsatt att arbeta för dessa näringar men under nya former och i nya konstellationer. Arbetsformerna måste helt enkelt anpassas till den snabbt skiftande och föränderliga värld vi lever i.

 

- Vi är stolta över att ha givit den här sektorn lyskraft i Sverige och hoppas nu att kultur- och näringsdepartementet tar på sig ledartröjan och ger sina respektive myndigheter ett tydligt uppdrag samt goda resurser att fortsatt utveckla de kulturella och kreativa näringarna, säger Hans Henecke, styrelseordförande i Generator Sverige.

 

Generator Sverige kommer i samband med årets Generatorkonferens att formulera dokumentet Creative Sweden 2020. Det blir föreningens avskedsgåva till framtiden.

 

Från regeringens hemsida:

I Sverige står de kreativa näringarna för en växande andel av den totala tjänsteexporten, varav den svenska designexporten är ett viktigt segment. Av 10 500 exportföretag inom de kreativa näringarna återfinns 4 000 av företagen inom design och 2 000 inom mode. Modebranschen hade förra året en omsättning på 206 miljarder, samtidigt som designindustrin omsatte 150 miljarder.

 

Ladda ner pressmeddelandet som en .pdf här!